TERMES I CONDICIONS D’ÚS

Aquest avís s’aplica a tots els usuaris del lloc web.

Informació general sobre el propietari del lloc web

Navegant pel lloc web de Simon Berrill al domini www.sjbtranslations.com (en endavant, el lloc web) i per qualsevol de les pàgines a les que es pot accedir a través d’ell, l’usuari accepta que ha llegit, entès i acceptat la “Política de privacitat de dades” i els “Condicions d’ús” d’aquest lloc web. Qualsevol usuari que no consenti en els termes i condicions descrits en aquests avisos legals ha d’abstenir d’utilitzar aquest lloc web.

  1. a) Contingut propi. Aquest lloc web proporciona als usuaris informació gratuïta que pot ser del seu interès.

Els usuaris del lloc web poden fer ús privat de la pàgina web i del seu contingut, però en cap cas poden fer ús comercial d’ell o alterar-lo de cap manera, reproduir-lo més enllà de l’ús privat, o distribuir-lo o comunicar-lo públicament.

Qualsevol còpia o ús no autoritzat de el disseny o contingut que difereixi del ús expressament permès pel titular dels drets de propietat intel·lectual infringirà els drets de l’esmentat titular.

Queda estrictament prohibit l’ús del contingut del lloc web per a qualsevol propòsit o de qualsevol manera que no sigui la permesa en aquests “Termes i Condicions d’Ús”.

Els usuaris d’aquest lloc web han de respectar els drets esmentats i evitar qualsevol acció que pugui perjudicar-los. Es reserva el dret d’exercir qualsevol acció civil o penal emparada pels drets legítims de propietat intel·lectual i industrial.

Ús de galetes

El lloc web utilitza galetes (cookies) quan es navega per les seves pàgines per personalitzar el servei ofert. Una galeta és un petit arxiu de dades que s’instal·la en el seu equip amb l’únic propòsit de recordar al proveïdor un accés previ i permetre-li oferir informació actualitzada d’interès.

Les galetes utilitzades pel lloc web no permeten en cap cas descobrir la identitat del usuari ni realitzar operacions que vagin més enllà de la simple comprovació de el nombre de vegades que s’accedeix als nostres serveis i continguts de forma general per poder oferir els nostres serveis i productes que responguin a les necessitats del nostre públic.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador amb l’ajuda de les seves instruccions i manuals de configuració, de manera que li avisi de la recepció i acceptació de cookies.

Cal recordar que de vegades la no acceptació de les cookies pot impossibilitar l’accés al servei complet o fer que sigui necessari registrar-se cada vegada que s’accedeix a un servei que requereix la registració previ. Si els serveis els proporcionen uns tercers o per persones que no són sjb.translations.com, cal preguntar sobre el seu ús de cookies.

Altres tecnologies

El lloc web pot recopilar i utilitzar dades relatives al tipus de motor de cerca que s’utilitza, els arxius que demana i el domini i el país des del qual es sol·licita la informació per tal de millorar el nostre servei en línia i satisfer millor les seves necessitats.

El lloc web utilitza els productes de Google per estadístiques i estudis d’usuaris. Les cookies s’utilitzen per recopilar informació anònima sobre el trànsit del nostre lloc i proporcionar detalls com les pàgines visitades, les adreces URL de referència, el navegador utilitzat i altres dades d’accés públic que no permeten la identificació individual dels visitants.

Es pot llegir més sobre el funcionament del servei d’estadístiques a la pàgina que conté la política de privacitat de Google Analytics.

Accés a la pàgina web

L’accés a la pàgina web és lliure i gratuït.

Hipervincles

El lloc web pot contenir enllaços amb altres llocs web publicats, controlats, mantinguts o supervisats per nosaltres.

La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament la d’informar els usuaris de l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria en qüestió a Internet, ampliant els detalls oferts en aquest lloc web.

Sota cap circumstància serem responsables del contingut obtingut a través d’aquests enllaços. Els usuaris que vulguin establir hipervincles amb aquest lloc web han d’abstenir de fer declaracions falses, inexactes o incorrectes sobre el lloc web o el seu contingut.

En cap cas autoritzem l’enllaç, ni supervisem, aprovem o acceptem de cap manera els continguts o serveis oferts o posats a disposició en una pàgina web que estableixi l’enllaç amb aquesta pàgina web.

L’establiment d’un hipervincle no implica en cap cas l’existència de cap relació entre nosaltres i el propietari de la pàgina web que l’estableix. No s’establiran enllaços a aquest lloc web des de llocs web que incloguin informació o continguts il·lícits, immorals o contraris als bons costums, als l’ordre públic o als usos acceptats a Internet, o que d’alguna manera infringeixin els drets de tercers.

Els hipervincles establerts cap a aquest lloc web des d’altres llocs web, de conformitat amb els requisits indicats anteriorment, permetran l’accés a aquest lloc web però no reproduiran el seu contingut de cap manera.

No garantim que els continguts del web estiguin plenament actualitzats, exactes i/o disponibles, encara que fem tot el possible perquè ho estiguin.

Encara volem oferir als usuaris un servei continu a través de la pàgina web, es pot veure interromput per circumstàncies de diversa índole. En aquest cas, intentarem avisar els usuaris amb la suficient antelació sempre que sigui possible, tot i que en cap cas ens fem responsables dels danys que la interrupció de l’accés a aquest lloc web pugui suposar per a l’usuari.

Normativa legal i jurisdicció aplicable

Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i Garantia dels Drets Digitals

La “Política de Privadesa” i les presents ” Condicions d’Ús” d’aquest lloc web, així com la resta del seu contingut, estan elaborats sempre d’acord amb la legislació aplicable, en particular la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i de Garantia de dels Drets Digitals i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, podent ser revisats i modificats en qualsevol moment per adaptar-los a qualsevol modificació de la legislació vigent.

Qualsevol controvèrsia o conflicte que pogués derivar de la utilització del Lloc Web es resoldrà d’acord amb la legislació aplicable a Espanya i se sotmetrà a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de domicili de l’usuari, quan aquest es trobi a Espanya, o dels Jutjats i Tribunals de Barcelona quan es trobi fora d’Espanya, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Condicions jurídiques aplicables als usuaris registrats del lloc web

Al registrar-se com usuari del nostre lloc web, l’usuari declara expressament que coneix les presents condicions legals, es compromet a complir-les i accepta plenament la responsabilitat contractual i extracontractual que pugui generar-se pel seu incompliment, ja sigui davant nostre o davant de tercers perjudicats per l’incompliment.

Els usuaris registrats al nostre lloc web declaren que ho saben i ho accepten expressament:

– Els comentaris que deixin en el lloc web són de la seva exclusiva responsabilitat i, per tant, han de respondre per ells davant de tercers.

– No exercim cap control editorial sobre ells, actuant com un simple mitjà d’interacció entre els usuaris, i per tant no tenim cap responsabilitat per aquests comentaris més enllà de la que pugui atribuir-se expressament per llei a un proveïdor de serveis d’allotjament de continguts de llocs web al Internet.

– L’anterior no impedeix que els responsables del lloc web, si tenen coneixement d’alguna conducta dels usuaris que sigui contrària a la llei, l’ordre o els principis generals aplicables de l’ordenament jurídic, puguin retirar del lloc web, a instància dels tercers afectats o de les autoritats competents, els comentaris que constitueixin aquesta conducta .

– Els usuaris seran directament responsables de les reclamacions que puguin plantejar tercers perjudicats pels comentaris proporcionats.

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

Informació general

La política de privacitat que es descriu a continuació s’aplica únicament a aquest lloc web, entenent per tal totes les pàgines i subpàgines incloses en el domini www. sjbtranslations.com i no acceptem cap responsabilitat per les diferents polítiques de privacitat i protecció de dades personals que puguin contenir els llocs web als quals es pugui accedir a través dels hipervincles ubicats en aquest lloc web i que no siguin gestionats directament per nosaltres.

Les seves dades personals

Simon Berrill, actuant com a SJB Translations, actua com a controlador de dades i com a tal té raons contractuals per a obtenir, tractar i emmagatzemar les dades personals que vostè ens proporciona com a particular o com a representant de la seva empresa.

Recull de les seves dades

SJB Translations només recull les seves dades directament de vostè. No utilitza a tercers per obtenir les seves dades personals.

Categories de subjectes de dades

SJB Translations guarda dades sobre clients, proveïdors, processadors de dades i clients potencials per interessos legítims.

Categories de dades personals

Les dades personals recollides poden incloure el seu nom, adreça postal, adreça de correu electrònic, número de telèfon, número d’empresa, nombre d’IVA, condicions de pagament i lliurament, dades financeres i del compte bancari.

Principis del tractament

L’article 5 de la Llei de Protecció de Dades exigeix ​​que les dades personals siguin tractats de forma legal, justa i transparent en relació amb les persones;

recollides amb fins específics, explícits i legítims i no tractades posteriorment de manera incompatible amb aquests fins;

adequades, pertinent i limitada al que és necessari en relació amb els fins per als quals es processen;

precises i, quan sigui necessari, actualitzades;

conservats en una forma que permeti la identificació dels interessats durant un període no superior al necessari per als fins per als quals es processen les dades personals; i

processats de manera que es garanteixi la seguretat adequada de les dades personals, inclosa la protecció contra el processament no autoritzat o il·legal i contra la pèrdua, destrucció o dany accidental, utilitzant les mesures tècniques o organitzatives adequades.

Base legal per al tractament de les seves dades

SJB Translations recopila les seves dades personals amb la finalitat de realitzar els serveis que vostè sol· licita o per prendre mesures abans de complir amb aquesta sol·licitud, només en la mesura que sigui necessari.

Això proporciona una base legítima i legal, de conformitat amb l’article 6.1.b) del Reglament (UE) 2016/679 – conegut com a Reglament General de Protecció de Dades (GDPR) – per al tractament de les seves dades personals.

Dades personals contingudes en els documents per a la seva traducció

A causa de la naturalesa del seu treball, SJB Translations també posseeix dades reflectides presents en els documents que proporcioneu per realitzar els serveis que vostè demana.

Com a principal responsable del tractament de dades és la seva obligació assegurar-se que compta amb el consentiment de la persona interessada les dades personals figuren en qualsevol comunicació o document que envieu.

SJB Translations no extreu dades personals en aquestes comunicacions o documents per al seu processament fora del context dels serveis que vostè demana.

Ús de les seves dades

Totes les dades personals contingudes en les comunicacions o documents que vostè envia per realitzar els serveis que heu demanat són processats per la pròpia SJB Translations o per un subcontractista autoritzat que ha signat un acord de processament de dades.

Retenció de dades personals

SJB Translations retindrà les seves dades personals fins que deixi d’operar o fins que vostè exerceixi el seu dret a ser esborrat com s’esmenta a continuació.

Els seus drets

SJB Translations pren mesures de precaució per garantir la seguretat, la integritat i la confidencialitat de les seves dades personals en compliment de la RPI, en relació amb el tractament de dades personals.

El GDPR li atorga diversos drets pel que fa a les seves dades personals tractats per SJB Translations sota la base legal esmentada anteriorment:

Dret a ser informat: pot sol·licitar a SJB Translations el tractament de les seves dades personals, el període de retenció i amb qui es compartirà;

Dret d’accés: pot preguntar quines dades personals processa SJB Translations sobre vostè;

Dret a la rectificació: pot demanar a SJB Translations que rectifiqui o completi les dades personals inexactes sobre vostè;

Dret a l’esborrat (dret a l’oblit): pot demanar a SJB Translations que esborri totes les dades personals que tingui sobre vostè (s’apliquen restriccions legals);

Dret a restringir el processament: pot sol·licitar a SJB Translations que limiti la manera en què processa les seves dades personals, per exemple, si impugna l’exactitud de les dades o la legalitat del tractament;

Dret a la portabilitat de dades: pot demanar a SJB Translations que transmeti les seves dades personals a un altre controlador de dades.

Per exercir qualsevol dels drets anteriors, ha de fer una sol·licitud formal a SJB Translations per escrit. SJB Translations pot requerir que verifiqui la seva identitat per endavant. SJB Translations li respondrà per escrit en el termini d’un mes a partir de la recepció de la seva sol·licitud.

Si desitja presentar una queixa sobre com SJB Translations ha manejat les seves dades personals, posi’s en contacte amb nosaltres. SJB Translations li respondrà per escrit en el termini d’un mes.

Si no està satisfet amb la resposta o creu que les seves dades personals no estan sent processats d’acord amb la llei, pot presentar una queixa davant la Agència Espanyola de Protecció de Dades .

Aquest Avís de Privacitat serà revisat quan sigui necessari.