Only Human Translators

Josep M. Olivé, director adjunt, 9 Grup Editorial

Josep M. Olivé, director adjunt, 9 Grup Editorial juny 3, 2015 “Els llibres, a banda d’allò que expliquen, han de transmetre emocions. En una bona traducció, s’ha de saber mantenir aquesta emotivitat en una altra llengua, i això no sempre és fàcil....